• Antislip producten
  • Levering: 2 tot 3 werkdagen
  • antisliptape en waarschuwingsstickers - antislipstrips voor trappen

Andere banden

Wij zijn leverancier van waarschuwingstape en markeringstape voor het zichtbaar markeren van gebieden. Onze waarschuwingstape wordt vooral gebruikt in productie, opslag en ruimtes waar richtingsaanduiding op vloeren nodig is


Rood/wit waarschuwingslint en gele en zwarte markeringstape zijn nuttige hulpmiddelen voor het markeren en signaleren van verschillende soorten gebieden en situaties. Hier is hoe ze vaak worden gebruikt:

Rood/wit waarschuwingslint:

  • Veiligheidszones: Rood/wit waarschuwingslint wordt vaak gebruikt om tijdelijke veiligheidszones af te bakenen, zoals gebieden waar werkzaamheden of bouwwerkzaamheden plaatsvinden en waar toegang beperkt moet worden.
  • Gevaarlijke gebieden: Het lint kan worden gebruikt om gevaarlijke gebieden, obstakels of instortingsgevaar aan te geven, zodat mensen op een veilige afstand blijven.
  • Nooduitgangen: In noodsituaties kan het lint dienen als tijdelijke markering voor nooduitgangen of evacuatieroutes.

Gele markeringstape:

  • Veiligheid en voorzichtigheid: Gele markeringstape wordt vaak gebruikt om aandacht te vestigen op gebieden die extra voorzichtigheid vereisen, zoals zones waar zich potentieel gevaarlijke situaties kunnen voordoen.
  • Looproutes en navigatie: Gele tape kan worden gebruikt om looproutes aan te geven, zodat mensen weten waar ze kunnen lopen en zich kunnen oriënteren.
  • Opslag en organisatie: In magazijnen en opslagruimten wordt gele tape soms gebruikt om specifieke opslaggebieden of stellingen te markeren.

Zwart-Geel markeringstape:

  • Contrast en accentuering: Zwarte markeringstape kan worden gebruikt om bepaalde gebieden te accentueren, zoals de randen van een vloermarkering of om contrast te creëren met lichte vloeren voor een betere zichtbaarheid.
  • Specifieke markeringen: In sommige gevallen kan zwarte tape worden gebruikt om specifieke markeringen aan te brengen, bijvoorbeeld om bepaalde lijnen, symbolen of tekst op de vloer aan te geven.

Het is belangrijk om te zorgen voor goede hechting en duurzaamheid van deze tapes, vooral als ze in industriële of commerciële omgevingen worden gebruikt. Zorg ervoor dat de tape geschikt is voor de beoogde toepassing en voldoet aan eventuele veiligheids- en regelgevingsnormen die van toepassing kunnen zijn.

Waarschuwingstape

Waarschuwingstape voor veiligheidszones in magazijnen, vooral in gebieden waar medewerkers te voet werken en vrachtwagenchauffeurs actief zijn, is van cruciaal belang om de veiligheid te waarborgen en potentiële gevaren te verminderen. Hier zijn enkele aanbevelingen voor het gebruik van waarschuwingstape in dergelijke situaties:

Reflecterende waarschuwingstape: Overweeg het gebruik van reflecterende waarschuwingstape. Reflecterende tape is vooral nuttig in omgevingen met weinig licht, zoals magazijnen met beperkte verlichting of 's nachts. Het vergroot de zichtbaarheid van de markeringen en waarschuwt medewerkers en chauffeurs voor naderende gevaren.

Duidelijke kleurcodering: Gebruik opvallende kleuren zoals rood/wit of geel/zwart voor waarschuwingstape. Deze kleuren trekken de aandacht en signaleren dat er voorzichtigheid geboden is.

Markering van looproutes: Gebruik waarschuwingstape om looproutes voor medewerkers aan te geven. Dit helpt bij het organiseren van de verkeersstroom en voorkomt botsingen tussen voetgangers en voertuigen.

Markering van veiligheidszones: Markeer veiligheidszones waar medewerkers kunnen schuilen of zich veilig kunnen verplaatsen wanneer vrachtwagens in de buurt zijn. Plaats waarschuwingstape rond deze zones om ze duidelijk te identificeren.

Zichtbaarheid vanuit verschillende hoeken: Zorg ervoor dat de waarschuwingstape zichtbaar is vanuit verschillende hoeken. Dit helpt bestuurders en voetgangers om de markeringen vanuit verschillende perspectieven op te merken.

Regelmatig onderhoud: Controleer de waarschuwingstape regelmatig op slijtage of losraken. Vervang versleten tape onmiddellijk om de effectiviteit te behouden.

Training en bewustzijn: Zorg ervoor dat medewerkers en vrachtwagenchauffeurs getraind zijn in het herkennen en respecteren van de waarschuwingstape. Bewustwording is essentieel voor veiligheid.

Overweeg vloermarkeringen: In aanvulling op waarschuwingstape kun je ook overwegen om vloermarkeringen te gebruiken, zoals gekleurde lijnen en symbolen, om de verkeersstromen en veiligheidszones in het magazijn verder te definiëren.

Het is belangrijk om de veiligheidsvoorschriften en -richtlijnen van je magazijn en eventuele lokale regelgeving na te leven bij het implementeren van waarschuwingstape. Veiligheid moet altijd de hoogste prioriteit hebben in dergelijke omgevingen. Waarschuwingssticker voor professioneel gebruik in productie en magazijnen met veel mensen. Onze veiligheidsstickers zijn UV-beschermd en lang houdbaar.